Inwazja szczurów w centrum Poznania – miasto walczy z plagą

Inwazja szczurów w centrum Poznania

Mieszkańcy Poznania doświadczają narastającej plagi szczurów, szczególnie w centrum miasta, gdzie gryzonie stały się znacznym problemem. Plaga ta nasiliła się po rozkopaniu głównej płyty Starego Rynku, co najprawdopodobniej spowodowało wypłoszenie szczurów z ich gniazd. Zjawisko to skłoniło mieszkańców oraz władze do podjęcia działań mających na celu ograniczenie liczby gryzoni.

Działania podejmowane przez miasto w walce ze szczurami

Władze miasta, w tym Urząd Miasta Poznania i Wydział Gospodarki Komunalnej, intensyfikują działania deratyzacyjne, rozmieszczając trutki i pułapki zarówno w budynkach, jak i na podwórkach. Mimo to mieszkańcy uważają, że te działania są niewystarczające, porównując je do „walki z wiatrakami”​​​​.

Straż Miejska włączyła się do batalii przeciwko gryzoniom, podejmując działania zmierzające do ustalenia miejsc gniazdowania gryzoni i kontrolując przebieg deratyzacji. Jednakże, aktywność szczurów, związana z poszukiwaniem pokarmu na okres zimowy i niepokojeniem przez prace ziemne, sprawia, że walka z nimi jest bardzo trudna​​.

Mieszkańcy zgłaszają obserwacje i niepokój związany z rosnącą liczbą szczurów, zwłaszcza na ulicach takich jak Woźna i Wodna, gdzie szczury biegają po dziedzińcach i kamienicach​​​​.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Na czasie

Polecane