Poznań czyli jedno z najstarszych miast w Polsce

Poznań czyli jedno z najstarszych miast w Polsce

Poznań jest jednym z najstarszych i największych miast w Polsce, jest historyczną stolicą Wielkopolski, gdzie 1000 lat temu narodziło się państwo polskie. Jego początki sięgają IX wieku. Następnie na prawym brzegu Warty na Ostrowie Tumskim powstał ufortyfikowany gród książęcy na rozlewiskach Warty i Cybiny, wokół którego rozwinęło się późniejsze osadnictwo miejskie.

Rys historyczny Poznania

W X wieku Poznań był najważniejszą, po Gnieźnie, polską osadą i siedzibą Mieszka I. W 966 r. w Polsce przyjęto chrześcijaństwo, a już w 968 r. ustanowiono w Poznaniu pierwsze w kraju biskupstwo i rozpoczęto budowę katedry. W XII wieku stał się stolicą województwa wielkopolskiego na linii piastowskiej, a sto lat później książę Przemysław I ustanowił Poznań stolicą województwa wielkopolskiego. Ograniczone możliwości rozwoju terytorium miasta doprowadziły do ​​decyzji o przeniesieniu go na lewy brzeg Warty.

Poznań a prawo magdeburskie

W 1253 r. pierwszy książę przemyski lokuje Poznań na prawie magdeburskim. Był to przełomowy moment w dziejach miasta, który wyznaczał jego kierunek aż do czasów współczesnych. Skonsolidowany dokument reguluje wszystkie ustroje miejskie i sprawy gospodarcze oraz ustanawia podstawy ekonomiczne gmin miejskich. Nadanie Magdeburgowi praw miejskich zapoczątkowało proces upodabniania Poznania do miast południowo-zachodniej Europy. Przywileje regionalne Poznania określają także prawa i obowiązki poznaniaków oraz uprawnienia starosty. Osadnicy, którzy zdecydowali się osiedlić w mieście, byli zwolnieni z wszelkich danin, podatków, ceł i innych opłat na okres ośmiu lat. Mieli także prawo do korzystania z Warty o długości 1 mili i jej brzegów. Mogli w nim łowić ryby i budować młyny, ale książę zastrzegł sobie prawo do budowy młyna tam, gdzie mu się podobało.

Poznań stolicą Polski

Poznań był jedną ze stolic i ośrodków religijnych Królestwa Piastów w X i XI w. Był siedzibą władców polskich i był jedną z najlepiej rozwiniętych twierdz w ówczesnej Polsce. Poznań był także stolicą Polski w latach 1290-1296. Jest jednym z najstarszych miast lokacyjnych w Polsce, a prawa miejskie otrzymało w 1253 roku. W katedrze poznańskiej znajduje się symboliczny grobowiec, w którym pochowani są pierwsi władcy Polski czyli Miszko I oraz dzielny Bolesław I. Na wyspie Ostrów Tumski znajduje się siedziba Stolicy Apostolskiej Archidiecezji Poznańskiej, a więc najstarszej uczelni wyższej w Polsce. Stolica Wielkopolski jest jednym z miast królewskich w koronie Królestwa Polskiego. Od XVI do pierwszej połowy XVIII w. było miejscem obrad Sejmiku Województwa Poznańskiego. Pod Poznaniem odbył się również Pokaz Szlachecki Prowincji Poznańskiej I Rzeczypospolitej. W 2008 roku zespół w najstarszej dzielnicy miasta został uznany za pomnik historii. Opinie co do tego, że Poznań był pierwszą stolicą Polski są jednak podzielone. Historycy uważają, że żadne z tych miast formalnie nie pełniło tej funkcji. Burmistrz Gniezna podkreślił jednak, że osada ta była najważniejszą osadą na mapie Polski sprzed 1000 lat. Na potwierdzenie tej tezy przy wjeździe do wsi umieszczono tablicę powitalną z napisem „Pierwsza Stolica Polski”.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Na czasie

Polecane

Jak skutecznie rekrutować specjalistów?

Jak skutecznie rekrutować specjalistów?

Proces rekrutacji specjalistów jest kluczowy dla każdej firmy, która pragnie osiągnąć sukces i rozwijać się w konkurencyjnym środowisku. W Poznaniu, gdzie rynek pracy dynamicznie się