Rynek Wildecki: Serce historycznej Wildy w Poznaniu

Rynek Wildecki

Rynek Wildecki, jeden z dawnych rynków miejskich w Poznaniu, stanowi centralne miejsce dla urokliwej dzielnicy Wilda. To miejsce o bogatej historii, które wciąż odzwierciedla charakter i dziedzictwo tej części miasta. Targowisko i neorenesansowa zabudowa Ryneku tworzą reprezentacyjną część Wildy, przyciągającą zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Historia i rozwój Rynku Wildeckiego

Rynek Wildecki, wcześniej znany jako centrum osad podmiejskich, ma swoje korzenie w XIV wieku. Nazwa Wierzbice, która pierwotnie była używana dla Wildy, pojawiła się w przywileju Władysława Odonica w 1235 roku, przed założeniem Poznania na lewym brzegu rzeki. W XV wieku na tym terenie istniał folwark Mikołaja Kitlicza, a później został przekształcony w teren miejski. W połowie XVIII wieku osiedlili się tutaj osadnicy z Bambergu, znani do dziś jako Bambrzy. 1 kwietnia 1900 roku Wilda została włączona do Poznania.

Rynek Wildecki przeszedł znaczące zmiany w latach 90. XIX wieku. Do 1896 roku wytyczono ogólne warunki rozwoju urbanistycznego Wildy, a następnie rozpoczęto szczegółowe projekty i zabudowę Rynku. Efektem było powstanie charakterystycznej neorenesansowej zabudowy, która nadal definiuje oblicze tego placu. Obecnie Rynek Wildecki, wraz z przylegającym do niego Placem Marii Curie-Skłodowskiej, stanowi reprezentacyjną część dzielnicy, charakteryzującą się monumentalnymi gmachami.

Zabytki i atrakcje Rynku Wildeckiego

Rynek Wildecki wyróżnia się kilkoma znaczącymi budynkami w swoich pierzejach, które są reprezentacyjnymi przykładami neorenesansowej architektury. Warto zwrócić uwagę na:

  • Kościół Maryi Królowej (dawniej św. Mateusza), wybudowany w latach 1904-1907 według projektu Oskara Hossfelda.
  • Budynek Politechniki Poznańskiej, dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (Königlische Höhere Maschinenbauschule), zaprojektowany przez Adolfa F. Bindera w 1907 roku.
  • Dom Starców, obecnie część Politechniki, wybudowany w sierpniu 1909 roku według projektu Fritza Teubnera.
  • Szkoła Gminna, zbudowana w 1898 roku (przebudowana w 1916 roku), zaprojektowana przez Adolfa F. Bindera.
  • Łaźnia Miejska, obecnie część Politechniki, zbudowana w 1908 roku.
  • Kamienica pod Koroną, wybudowana w 1904 roku.
  • Fontanna na skwerze przy ulicy Czajczej, postawiona w 2013 roku.
  • Budynek Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA, zaprojektowany w stylu postmodernistycznym po 1994 roku.

W przeszłości na Rynku Wildeckim stało wiele kamienic fachwerkowych, które przetrwały aż do lat 70. XX wieku. Obecnie większość z nich została zastąpiona nowszymi budynkami, z wyjątkiem jednej, znajdującej się na narożniku ulicy Sikorskiego. Kamienica ta posiada charakterystyczną kapliczkę słupową w swoim ogrodzie. Zachodnia pierzeja Rynku została zabudowana trzema kamienicami w latach 2005-2011.

Rynek Wildecki jest również ważnym punktem komunikacyjnym w Poznaniu. Spotykają się tu linie tramwajowe 2, 9 i 10, a charakterystyczne nitowane słupy trakcyjne tramwajowe, pomalowane na zielono, stanowią ciekawą techniczną pamiątkę sprzed II wojny światowej.

Rynek Wildecki to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale również serce dzielnicy Wilda. Jego zabytkowa zabudowa, wspaniała architektura i centralna lokalizacja przyciągają zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Odkrywanie tego wyjątkowego miejsca pozwala na poznanie historii i charakteru Wildy, tworząc niezapomniane wrażenia dla wszystkich miłośników podróży i kultury.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Na czasie

Polecane

Korzyści związane z automatyzacją w nawożeniu roślin!

Korzyści związane z automatyzacją w nawożeniu roślin!

Automatyzacja nawożenia roślin to nowoczesne rozwiązanie, które przyczynia się do optymalizacji procesów uprawowych i zwiększenia efektywności produkcji rolniczej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, możliwe jest dokładne

zdrowie pracownika

Zdrowie pracownika – jak o nie dbać?

W dzisiejszych czasach zdrowie pracownika staje się coraz ważniejszym tematem zarówno dla pracodawców, jak i dla samych zatrudnionych. Dbając o zdrowie psychiczne i fizyczne, możemy